SV EN

Mättjänster

Vi erbjuder många olika givare och den vanligaste på fältet är trådtöjningsgivaren. Den går att applicera på i stort sett vilken konstruktion som helst samtidigt som den är relativt billig och tillförlitlig. Som underlag till beräkningar inom det elastiska området är den oslagbar. Vi mäter samtliga storheter med samma sorts mätsystem (HBM Quantum) som kan sampla periodvis eller kontinuerligt, snabbt eller långsamt och går att programmera för att varna om kritiska nivåer uppnås. Mjukvaran har också analysfunktioner som olika slags filter, FFT-analys och statistikverktyg.

Trådtöjningsgivare appliceringsområden:
 • Befintliga konstruktionsdetaljer
 • Specialtillverkade givarkroppar
 • Fordon
 • Bärande element i byggnader
 • Energi och processindustri (kraftverk, raffinaderier etc)
 • Telemetribaserade lösningar (trådlös signalöverföring för rörliga delar)
 • Kalibrering av töjningsgivare för mätning av kraft eller tryck
 • Höga temperaturer (svetsade givare)
 • Restspänningsmätning (borrmetoden)
Övriga givare:
 • Vibration eller shock (accelerometrar)
 • Temperatur (k-element)
 • Tryck/flöde (tryck och flödesgivare)
 • Förskjutning (laser, trådpotentiometer)

Vi erbjuder en uppsjö av olika givare, men den mest frekvent använda på fältet är utan tvekan trådtöjningsgivaren, som bortsett från att den går att applicera på i stort sett vilken konstruktion som helst är relativt billig och tillförlitlig. Som underlag till beräkningar inom det elastiska området är den oslagbar. Vi mäter samtliga storheter med samma sorts mätsystem (HBM Quantum) som kan sampla periodvis eller kontinuerligt, snabbt eller långsamt och går att programmera för att varna om kritiska nivåer uppnås. Mjukvaran har också analysfunktioner som olika slags filter, FFT-analys och statistikverktyg.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.